Deze website gebruikt cookies
Om jou de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid dat wij hier in maken, verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid.
×

RODE WEGENRIT

Rodewegenrit 2022 uitslag
  A-klasse    
1 H. Mertens Avd Werf 30
2 P. Sijben R. Sijben 42
       
  B-klasse    
1 J. Heltzel O. Wennekes 180
2 A. v Straten R. Nolte 180
3 O. Bos A. Feijen 480

Kaartleesrit.

Naam van de rit                Rode Wegenrit.

Aard van de rit                 kaartlezen (pijlenrit).

Datum                              18 december 2022.

Starbureau                       Partycentrum / Restaurant De Sluis

                                        Industriekade 58, 6006 SJ Weert

Start en finish                   staan op de wedstrijdkaart vermeld.

Uitzetters                         J. Stienen en T. Nouwen.

Lengte van de rit              ca A-klasse 40 km.

                                        ca B-klasse 40 km.

Gemiddelde snelheid       A-klasse 25 km/uur.

                                        B-klasse 20 km/uur.

Max. tijdsoverschrijding   30 minuten.

Ex aequo-regeling            de equipe, die vanaf de start gerekend  het laatst een afwijking heeft ten opzichte van de ideale controlereeks, wordt het hoogst geklasseerd

 

Reglement: NRF (NRR, ATRR, TRK deel 1 en 2 en URK) plus aanvullend reglement (zie volgende bladzijde). (Download)

 

AANVULLEND REGLEMENT

A.     ALGEMENE BEPALINGEN.

 1. Bij een onbemande controle wordt een aanvullende opdracht gegeven op het controlebord. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de volgende afkortingen:
  • HK = hier keren.
  • HKL = hier keren, eerste weg links.
  • HKR = hier keren, eerste weg rechts.
  • NVH = niet verder herconstrueren.
 1. Controles voorzien van een getal gelden als controles met de opdracht hier keren.
 2. Ritpijlen zijn uitgevoerd als BP-pijlen of Kuwait-pijlen. Op de ritpijlen kunnen aanvullende opdrachten zijn geplaatst (deze opdrachten kunnen per klasse verschillend zijn).
 3. Een bord met opschrift DLW heeft dezelfde betekenis als een met de punt naar beneden wijzende pijl.
 4. Het kaartmateriaal heeft een schaal 1:25. Er wordt gebruik gemaakt van kleurkopieën, waarop wegen in rood zijn ingekleurd. Wegen onder ingetekende pijlen worden als rode wegen beschouwd.
 5. Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips o.i.d. dient te worden aangenomen, dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt. Er kan binnen een cirkel een controle zijn geplaatst, deze controle heeft dan echter geen betrekking op de van de kaart afwijkende situatie.
 6. Onder pijlen worden ook verstaan lijnstukken voorzien van een richtingspijl, waarbij het gehele lijnstuk als pijl wordt beschouwd.
 1. In de B-klasse komen uitsluitend controles, voorzien van een letter voor. Alle getal controles, zijn voor de B-klasse neutraal.

B. ROUTE-OPDRACHT.

 1. SYSTEEM VOOR HET CONSTRUEREN VAN DE ROUTE

         A- EN B-KLASSE.

 1. Van VTC 1 tot VTC 2 moet een aaneengesloten route worden geconstrueerd, waarbij een aantal op de kaart staande pijlen in nummervolgorde moet worden opgenomen.
 2. Tussen VTC 1 en de voet van de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en tussen de laatste pijl en VTC 2 dient de kortste route te, worden geconstrueerd.
 3. Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van de voet tot de punt, in de geconstrueerde route te worden opgenomen.
 1. De geconstrueerde route dient zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden.
 1. Onder elke pijl of gedeelte daarvan, ook pijlen bestemd voor een andere klasse, wordt geacht een rode weg te liggen.
 2. Indien het berijden van de geconstrueerde route niet mogelijk blijkt te zijn, treden de herconstructie regels in werking.
 3. Het berijden van de ingetekende pijl kan nimmer worden verhinderd doordat de pijl de bermlijn kruist.

2.      VOOR DE ROUTECONSTRUCTIE TE GEBRUIKEN          KAARTWEGEN A- EN B-KLASSE.

 1. Ten aanzien van de in de constructie te gebruiken kaartwegen, samenkomsten van kaartwegen en wegen voorzien van pijlen gelden de volgende bepalingen in volgorde van belangrijkheid:
 2. de witte en grijze wegen mogen niet in de routes worden gebruikt.
 3. Maak zo min mogelijk gebruik van overige (oranje, gele en geel/grijs) wegen (dus liever een langere route over rode wegen dan een stukje overige weg).
 4. De overige kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen, ook die voorzien van een pijl, mogen onbeperkt in alle richtingen worden gebruikt.
 1. Kruisen of raken van een rode of overige weg wordt niet als het berijden van deze weg beschouwd.
 2. Indien een zogenaamde "keerlus" moet worden gereden en men reglementair de keuze heeft uit linksom en rechtsom, dan dient deze lus linksom te worden gereden (dus tegen de wijzers van de klok in).

3.              HERCONSTRUCTIE A-KLASSE.

 1. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een zodanige herconstructie worden gemaakt, dat in volgorde van belangrijkheid:
 2. De geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van
 • kaartwegen in de oorspronkelijke rijrichting wordt voortgezet.
 1. De gekozen herconstructie zo kort mogelijk is. Keren is hierbij niet toegestaan.
 1. Indien de herconstructie niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met inachtneming van het gestelde in punt 3.a van de route-opdracht (geen herconstructie op herconstructie).
 2. Ten aanzien van de in de herconstructie te gebruiken kaart­wegen, samenkomsten van kaartwegen en wegen voorzien van pijlen geldt art. 2 van de route-opdracht.
 3. Ten aanzien van het vervallen van voorkennis wordt bepaald, dat de voorkennis vervalt zodra de oorspronkelijk geconstru­eerde route is bereden.

 

4.              HERCONSTRUCTIE B-KLASSE.

Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bere­den, moet een  nieuwe route naar het begin van de volgende pijl worden geconstrueerd volgens art. 1 en 2 van de route-op­dracht.

5.       VAN DE KAART AFWIJKENDE SITUATIES A-KLASSE.

 1. Veranderde wegaansluitingen.

Van een veranderde wegaansluiting is alleen sprake bij een wegaansluiting aan het "begin" van een weg.  Veranderde wegaansluitingen mogen niet worden bereden, behalve indien de "kaart"-situatie kan worden bereikt via een route met een lengte van maximaal 50 rijmeters.

De "kaart"-situatie dient men zo lang mogelijk in de geplande richting te berijden. Keren is hierbij niet toegestaan.

 1. Niet op de kaart voorkomende wegen.

1 .        Indien men door een pijl of opdracht gedwongen wordt een niet op de kaart voorkomende weg op te rijden, dan blijft men deze niet op de kaart voorkomende weg volgen tot de eerste mogelijkheid om via volgens de herconstructie toegestane kaartwegen, de route weer op te nemen. Het is daarbij niet toegestaan "doorsteekjes" te gebruiken.

 1. Wanneer slechts de keuze bestaat tussen keren of het gaan berijden

van een niet op de kaart voorkomende weg, gaat men deze niet op de kaart voorkomende weg volgen tot de eerste mogelijkheid om via, volgens de herconstructie toegestane kaartwegen, de route weer op te nemen. Het is daarbij niet toegestaan "doorsteekjes" te gebruiken.

 1. VAN DE KAART AFWIJKENDE SITUATIES B-KLASSE.

Van de kaart afwijkende wegsituaties komen voor de B--klasse niet voor (zijn omcirkeld).

                 VOORBEELD.

A-KLASSE:

controles C-10-11-D-E-E-12-E-13-E-11-E.

pijl 4-5: route abcde, rc C-HK.

route opnemen bij c via bac, rc 10-HK.

route opnemen bij d via aplfed keerlus d, rc 11-HK.

pijl 5-6: route fgonkhi, rc D-HK.

route opnemen bij o via gflp rc E hknmo (minder wit), bij k afgepijld.

route opnemen bij o via kjih rc E plmo, rc 12-HK.

route opnemen bij k via lp rc E hijk, rc 13-HK.

route opnemen bij h via jih rc E plfedcbaph, rc 11-HK.

route opnemen bij h via eflp re E h.

B-KLASSE:

controles C-B-D-E.

pijl 4-5: route abcde, rc C-HK, nieuwe route be.

pijl 5-6: route fgonkhi, rc D-HK, nieuwe route gflp rc E hi.

 

 

Clubritten

Er zijn geen komende evenementen
×

Oefenrit PRC 2022

   INSCHRIJVEN

   DEELNEMERSLIJST

   REGLEMENT    


TOP